GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  ấp An Lạc, xã An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang

Email:  c2anthanhtrungcm@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02963.621.215 

 

 

 

 

Ban giám hiệu Trường THCS Dương Bình Giang